Logo

Täckningsgrad i RättspsyK

Täckningsgraden i RättspsyK var år 2022 83,8 %.