Logo

RättspsyKs organisation

RättspsyK leds av en styrgrupp. En analysgrupp analyserar och sammanställer registerdata. Ett kansli ger användare support. Det finns riktlinjer för funktioner och uppdrag i RättspsyK. Läs mer på sidorna med styrgrupp, analysgrupp och riktlinjer.