Logo

Välkommen till digitalt användarmöte den 17 maj

Ni verksamheter som är anslutna och registrerar i RättspsyK är välkomna på ett nationellt användarmöte via Teams den 17 maj kl 09.30-12.00, se agenda nedan. Alla berörda ska ha fått inbjudan med e-mail. Har du inte fått en inbjudan, kontakta registerhållare Helena Andreasson.