Logo

Nytt från RättspsyK

Helena Andreasson är ny registerhållare från och med årsskiftet 23/24. Registret tackar Magnus Kristiansson för de insatser han har lagt ner under sin tid som registerhållare. Den 22 december 2023 meddelade SKR att RättspsyK höjs till certifieringsnivå 1 och uppfyller alla kriterier.