Logo

Ny årsrapport ute med fokus på stöd- och hjälpinsatser

RättspsyKs årsrapport 2022 visar att patienternas nätverk består främst av anhöriga. Fungerande samverkan är till största delen med aktörer från kommunen och med boendena. Nästan 80 procent av patienterna i öppenvård har någon form av boende med stödinsatser.