Logo

Ny årsrapport har fokus på somatisk sjuklighet och hälsofrämjande insatser

RättspsyKs nya årsrapport visar att för kvinnor i registret var diabetesbehandling 9,1 gånger vanligare och behandling för hjärt-kärlsjukdom 6,2 gånger vanligare än förväntat. För män var motsvarande siffror 6,9 respektive 5,6 gånger vanligare jämfört med en köns- och åldersmatchad svensk normalpopulation.