Logo

Arbetet med årsrapport 2021 har startat

Arbetet med att ta fram årsrapporten för 2021 började den 30 november då analysgruppen hade ett uppstartsmöte. För att registreringar för 2021 ska kunna komma med i underlaget för årsrapporten bör de vara gjorda senast 2022-01-31. Meddela gärna biträdande registerhållare Helena Andreasson när ni har registrerat färdigt för året.